Przemysł przyszłości – warsztaty dla menedżerów przedsiębiorstw

Ideą bezpłatnego wydarzenia jest budowanie kompetencji i wsparcie implementacji nowych technologii w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Uczestnikom spotkania zostaną zaprezentowane zagadnienia technologiczne i biznesowe w ujęciu teoretycznym i praktycznym, które dotyczą inteligentnej produkcji.

Warsztaty odbędą się w Białymstoku (23-24 października 2019 roku) oraz w Stawigudzie koło Olsztyna (6-7 listopada 2019).

Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy szkolenia@alnea.pl (należy umieścić w nim: imiona, nazwiska, stanowiska, maile, numery telefonów przedstawicieli oraz dane kontaktowe firmy).

WIĘCEJ INFORMACJI
Program wydarzenia:
I dzień:
8.30-9.15 Wprowadzenie do przemysłu 4.0
9-45-15.20 Część technologiczno-demonstracyjna
9.15-10.00 Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość́ (VR, AR)
10.00-10.45 Sztuczna Inteligencja (AI), Uczenie maszynowe (ML)
10.45-10.55 Przerwa kawowa
10.55-11.40 Nowe generacje robotów przemysłowych, roboty kolaborujące
11.40-12.25 Cloud Computing oraz symulacja komputerowa w fabryce ( Digital Twin)
12.25-13.10 Przemysłowy Internet Rzeczy w tym technologie bezprzewodowe (RFID, NFC, itd.), sensoryka oraz end-to-end engineering
13.10-13.50 Przerwa obiadowa
13.50-14.35 Wytwarzanie przyrostowe, druk 3D
14.35-15.20 Block chain oraz integracja danych w łańcuchu wartości
15.20-17.00 Forum wymiany myśli
20.00-23.00 Kolacja z możliwością wymiany doświadczeń i kontaktów

II dzień:
8.30-9.15 Modele biznesowe dla Przemysłu 4.0
9-15-10.00 Inteligentny produkt
10.00-10.45 End-to-end engineering
10.45-10.55 Przerwa kawowa
10.55-11.40 Integracja wertykalna i horyzontalna łańcucha wartości
11.40-12.25 Inteligentne systemy zarzadzania danymi w firmie dla Przemysłu 4.0 – ERP
12.25-13.10 Inteligentne systemy zarzadzania danymi w firmie dla Przemysłu 4.0 – BI
13.10-13.50 Przerwa obiadowa
13.50-14.35 Inteligentny łańcuch dostaw
14.35-15.20 Rola klienta i marketing w firmach produkcyjnych w Przemyśle 4.0.
15.20-16.00 Mapa drogowa dla Przemysłu 4.0

(wwim)