Przetargi gminne i rokowania

Przetargi Gminy Morąg oraz rokowania po drugim przetargu zakończone wynikiem negatywnym.

BURMISTRZ MORĄGA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Morąg, położonej przy ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Morągu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 2 m. Morąg jako działka nr 125/7 o pow. 29 m2. Wadium w wysokości 200,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi: 1.550,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 11 lutego 2019 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Morągu sala nr 26.
Szczegóły: www.bip.morag.pl

BURMISTRZ MORĄGA
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 32,79 m2,
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 04.01.2019 r.
Cena wywoławcza wynosi – 19.320,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 11 lutego 2019 roku o godz. 11:30
w Urzędzie Miejskim w Morągu sala nr 26.
Wadium w wysokości 2.000,00 zł.
Szczegóły: www.bip.morag.pl

BURMISTRZ MORĄGA
ogłasza rokowania po drugim przetargu
zakończonym wynikiem negatywnym
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Łąkowej w Morągu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 2 m. Morąg numerem działki 501/11 o powierzchni 272 m2.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 02.10.2018 r.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 04.01.2019 r.
Cena wywoławcza wynosi 6.580,00 zł
Rokowania na sprzedaż nieruchomości zostaną przeprowadzone
11 lutego 2019 roku o godz. 11:00
w Urzędzie Miejskim w Morągu sala Nr 26.
W rokowaniach mogą brać udział osoby, które są właścicielami nieruchomości przylegających bezpośrednio do nieruchomości będącej przedmiotem rokowań, jeżeli wpłacą zaliczkę w wysokości 730,00 zł.
Szczegóły: www.bip.morag.pl

(UM Morąg)