Przewodnik o formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego opracował informator „Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim”.

Dane zostały usystematyzowane ze względu na zakres świadczonej pomocy z podziałem na powiaty, zestawione alfabetycznie, obejmując:
• zakres usług opiekuńczych,