Przy przedszkolu nr 6 powstanie parking

Gmina Morąg ogłosiła przetarg na budowę parkingu przy Przedszkolu Nr 6 w Morągu wraz z budową nowego ogrodzenia od strony parkingu.

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu parkingu na 8 stanowisk postojowych z odwodnieniem , chodników towarzyszących i ogrodzenia .

Powierzchnia obiektów

– powierzchnia parkingu 248,6m2

– powierzchnia chodników 192,7m2

Urządzenia obce

Teren budowy parkingu obejmuje chodnik do przedszkola i tereny zielone, na których istnieją zamocowane do gruntu zabawki dla dzieci.

W obecnej chwili samochody dojeżdżające do przedszkola korzystają z sąsiedniego parkingu położonego przy budynku banku spółdzielczego.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji  – od dnia 01.07.2019 r., a  zakończenia – do dnia 23.08.2019r.jest to termin zakończenia wykonanych robót i zgłoszenia gotowości do odbioru robót.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_KI.271.5.2019.DL (PDF, 630.3 KiB)

SIWZ_KI.271.5.2019.DL (PDF, 942 KiB)

Wzory formularzy w wersji edytowalnej KI.271.5.2019.DL (DOCX, 65 KiB)

Załącznik Nr 8- Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót (ZIP, 19.5 MiB)

(red./UM Morąg)