HALO MORĄG

Przybywa pań prowadzących pociągi

25 kobiet może prowadzić w Polsce pociągi. To dane na koniec 2019 r. Na początku ubiegłego roku uprawnienia do prowadzenia pociągów posiadało 19 pań. Kobiety wśród maszynistów stanowią nieco ponad 0,1% zatrudnionych. W innych zawodach kolejowych jest więcej kobiet – ponad 26% osób zatrudnionych na kolei.

Z danych przekazywanych do Urzędu Transportu Kolejowego przez przewoźników wynika, że na koniec 2019 r. na stanowisku maszynisty zatrudnionych było 25 pań, czyli przez rok liczba ta wzrosła o 6. Znacznie zwiększyła się też liczba kobiet z licencją maszynisty. Ten dokument wydawany przez Prezesa UTK mają 52 panie. By prowadzić pociąg, poza licencją wymagane jest jeszcze świadectwo maszynisty wydawane przez pracodawcę po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu. Jeśli wszystkie posiadaczki licencji zdałyby egzaminy na świadectwo to liczba kobiet prowadzących pociągi może się podwoić.

Średnia wieku pań posiadających licencję maszynisty to niecałe 33 lata. Dwie najmłodsze mają po 21 lat, najstarsza powyżej 50. Prawie 50% posiadaczek licencji maszynisty ma poniżej 30 lat, a 30% jest w wieku między 30 a 40 lat.

Wśród osób zatrudnionych u przewoźników i zarządców infrastruktury kobiety stanową 26,3%* pracowników. U zarządców infrastruktury ich udział w ogóle zatrudnionych jest wyższy i wynosi 31,8%. Dla przykładu w PKP PLK ok. 70% dróżników przejazdowych i niemal połowa dyżurnych ruchu to kobiety. U przewoźników pasażerskich i towarowych panie stanowią 22,3% osób zatrudnionych.

(UTK)

error: Nie kopiuj!!!