AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Przygotowanie szkół i przedszkoli do sezonu zimowego 2021/2022

W oparciu o informacje przekazane przez dyrektorów szkół i przedszkoli, a także dane z przeglądu jednostek oświatowych pod względem stanu BHP Burmistrz Morąga informuje, że wszystkie szkoły i przedszkola są właściwie przygotowane do sezonu zimowego 2021/2022.

W szkołach posiadających własne kotłownie na węgiel lub pelet drzewny (Szkoła Filialna w Bramce, Szkoła Podstawowa w Łącznie, Szkoła Podstawowa w Słoneczniku, Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu) na sezon grzewczy zatrudniono palaczy c.o. oraz zabezpieczono wystarczającą ilość opału. Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu posiada własną kotłownię na gaz ziemny, którego dostawę zabezpiecza umowa z Zakładem Gazowniczym. Do Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3 i 4 w Morągu oraz przedszkoli ciepło dostarczane jest z ciepłowni miejskiej. Szkoły i przedszkola w swoich budżetach mają zabezpieczone środki na pokrycie kosztów ogrzewania. We wszystkich szkołach i przedszkolach dokonano przeglądów technicznych, niezbędnych napraw (np. w Szkole Podstawowej nr 2) i próbnych rozruchów pieców i instalacji c.o oraz przeglądów przewodów kominowych. Tak więc we wszystkich szkołach i przedszkolach urządzenia grzewcze zostały przygotowane do sezonu zimowego. W szkołach i przedszkolach dokonano oceny oświetlenia zewnętrznego (np. w Szkole Podstawowej nr 3 trwa remont oświetlenia), sprawności instalacji do odprowadzania wody deszczowej, stanu zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych. Uzupełniony został sprzęt do odśnieżania, zgromadzono lub zamówiono do uzupełnienia piasek i sól do posypywania dróg dojścia, zapewniono w planach finansowych szkół i przedszkoli środki na odśnieżanie dachów.

(red.)

 

 

error: Nie kopiuj!!!