Przyjmowanie zgłoszeń do Festiwalu Sztuki

Coraz bliżej do kolejnego  Festiwalu Sztuki  z okazji Dnia Dziecka. Morąski Dom Kultury zaprasza 01.06.2019 r. do Parku Miejskiego. Festiwal Sztuki ma charakter przeglądu twórczości artystycznej dzieci i młodzieży. Dopuszczone są różne formy działań artystycznych tworzących przestrzeń swobodnej ekspresji. Każda placówka może zgłosić uczestników poprzez przesłanie karty zgłoszenia wg załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2019 r. 

Regulamin, Karta zgłoszenia oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania 

Organizator:

Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

14-300 Morąg

e-mail: mdk.morag@o2.pl

Cele:

– nawiązanie do obchodów XXI Wojewódzkich Dni Rodziny

– upowszechnianie sztuki wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych

– zachęcanie do tworzenia i prezentowania własnej twórczości w różnych kategoriach

– kształtowanie twórczych postaw

– rozwijanie wrażliwości i wyobraźni

– wielowymiarowość sztuki

– przenikanie się różnych dziedzin sztuki, życia i kultury

– umożliwienie uczestnikom ekspresji ich talentów

Zasady konkursu:

Festiwal kierowany jest dla uczestników prezentacji scenicznych, a także osób pomagających w organizacji wydarzenia.

Festiwal Sztuki ma charakter przeglądu twórczości artystycznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Dopuszczone są różne formy działań artystycznych tworzących przestrzeń swobodnej ekspresji.

Każda placówka może zgłosić uczestników poprzez przesłanie karty zgłoszenia wg załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2019r.naadresOrganizatora lub drogą elektroniczną:  e-mailem.

Ze względu na możliwości organizacyjne Morąski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości występujących zespołów (dotyczy tylko w przypadku dużej ilości zgłoszeń).

Czas przygotowania sceny do występu oraz demontażu własnej scenografii po występie nie może przekraczać 5 minut.

Uczestnicy Festiwalu otrzymają dyplomy, a opiekunowie imienne podziękowania od organizatorów.

Miejsce i termin imprezy:

01.06.2019 r.  Park miejski w Morągu

Kategorie/prezentacje festiwalowe:

– teatralna (czas prezentacji: do 15 minut)

– taneczna (choreografia w dowolnym stylu tańca)

– muzyczno – wokalna (dwa utwory w dowolnym stylu muzycznym)

– występy zespołów dziecięcych lub młodzieżowych (czas prezentacji: do 20 minut)

– występy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

– występy kabaretowe (czas prezentacji: do 15 minut)

– wydarzenia nawiązujące do obchodów XXI Wojewódzkich

Dni Rodziny

Inne formy:

– warsztaty kulinarne (promocja zdrowego jedzenia)

– warsztaty artystyczne z animatorami

– warsztaty plastyczne

– warsztaty graffiti

– mini playbak show

– warsztaty rękodzielnicze

– fireshow

– warsztaty żonglersko-cyrkowe

– warsztaty bębniarskie

– warsztaty tworzenia baniek mydlanych

– gry logiczne i zręcznościowe

– plenery malarskie

– konkurencje sportowe

Sprawy organizacyjne:

Podczas imprezy dzieci i młodzież biorący udział w festiwalu nie mogą pozostawać bez nadzoru opiekunów.

Do dyspozycji wszystkich uczestników będą toalety w Parku Miejskim.

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Beatą Cetkowską, tel. 795402057.          

W sprawie nagłośnienia należy kontaktować się z Jarosławem Łabudzińskim ,tel. 502380650

Każdy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akustyka podkład muzyczny nagrany w postaci pojedynczych utworów dobrej jakości wg podanych wymagań: płyta CD lub nośnik pendrive. Za nagranie utworu i jego jakość odpowiada opiekun/instruktor. Nagranie należy dostarczyć do akustyka bezpośrednio przed występem danej grupy. Zaleca się posiadanie nagrania zastępczego.

Uczestnictwo w konkursie jest równoczesnym wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć oraz nagrań przez organizatorów oraz media obsługujące imprezę.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.(MDK)