AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Przyszli, aby pomóc przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami zainteresowanymi rewitalizacją, podczas którego można było wyrazić swoje uwagi, opinie i złożyć propozycje do projektu uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg. Swoje spostrzeżenia można przekazać jeszcze do 15 września br.

Przeprowadzenie konsultacji polega na składaniu przez mieszkańców opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg oraz do dokumentu Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Morąg z użyciem formularzy konsultacyjnych dostępnych pod adresem https://www.survio.com/survey/d/UwagiMoragDelimitacja

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni
i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.” (art. 2 ust 1)

konsultacje MORĄG

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OBSZAR ZDEGRADOWANY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OBSZAR ZDEGRADOWANY

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OBSZAR REWITALIZACJI

Ogłoszenie o konsultacjach (PDF, 503.5 KiB)

projekt uchwały OZ i OR – MORĄG (DOCX, 27.5 KiB)

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OBSZAR ZDEGRADOWANY (PDF, 1.9 MiB)

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OBSZAR ZDEGRADOWANY (PDF, 5.6 MiB)

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OBSZAR REWITALIZACJI (PDF, 939.5 KiB)

ZARZADZENIE_konsultacje_gpr (PDF, 440.6 KiB)

Diagnoza delimitacyjna Gmina Morąg do konsultacji 16 08 2023 (PDF, 6.9 MiB)

 (UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!