Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Na terenie Powiatu Ostródzkiego działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:  w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9, pokój 226, 2) w Bibliotece Miejskiej w Morągu, ul. Ogrodowa 16, w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, pokój 210.

Prawnicy udzielają nieodpłatnych porad prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach: od 900 do 13., z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.

W Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9. pokój 226, został uruchomiony również punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w którym można uzyskać wsparcie w godzinach od 1300 do 1700, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.

Termin wizyty może być ustalany telefonicznie pod nr 660 456 927.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje: każdej osobie fizycznej. która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Pomoc prawna polepa na:  wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego. , poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach, sporządzeniu projektu pisma. z wyłączeniem pism procesowych, w toczącym się już postępowaniu sądowym. nieodpłatnej mediacji (w pełnym wymiarze od 1 stycznia 2020 r.), , sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomoc nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do prowadzenia tej działalności.

(UM Morąg)