Punkt szczepień powszechnych młodzieży 12-15 lat

Uruchomiony został punkt szczepień powszechnych w Olsztynie przy ul. Mariańskiej 1, przeznaczony dla młodzieży w wieku od 12 do 15 lat, utworzony w ramach Narodowego Programu szczepień przeciwdziałającego rozprzestrzenianiu się zakażeniom COVID-19. Młodzież będzie szczepiona preparatem Pfizer.

Rodzice mogą rejestrować swoje dzieci w wieku od 12 do 15 r.ż. przez infolinię tel. 538 556 134 (w godz. 9-13) bądź e-mail: szczepienia@szpital.olsztyn.pl, przy czym zgłoszenie e-mail powinno zawierać: imię i nazwisko dziecka, PESEL dziecka,

nr telefonu do opiekuna prawnego dziecka. Szczepienie dziecka musi odbyć się w obecności opiekuna prawnego.

(UM Morąg)