Punkty nieodpłatnego poradnictwa oraz edukacji prawnej

W związku ze zmianą ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej publikujemy listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców naszego powiatu. Od 1 stycznia 2019r. usługi są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Obejmuje ona w szczególności: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa (PDF, 160.9 KiB)

(red.)