AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Punkty nieodpłatnego poradnictwa w Morągu

DYŻUR BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W MORĄGU odbywa się w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu, przy ul. Ogrodowej 16, tel. 603 850 460. Dyżury pełnione są na zmianę przez radcę prawnego lub adwokata.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,

wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Lista jednostek nieodplatnego poradnictwa dostepnego dla mieszkancow Powiatu Ostródzkiego (PDF, 587.4 KiB)

(UM Morąg/red.)

error: Nie kopiuj!!!