Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Na terenie Powiatu Ostródzkiego funkcjonują następujące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: w Bibliotece Miejskiej w Morągu, ul. Ogrodowa 16, w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9, pokój 226, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, pokój 209.

Prawnicy udzielają nieodpłatnych porad prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach: od 900 do 1300, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna polega na:

wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,

poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach,

sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych, w toczącym się już postępowaniu sądowym,

nieodpłatnej mediacji (w pełnym wymiarze od 1 stycznia 2020 r.),

sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych

lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Możliwość uzyskania informacji w zakresie:

prawa pracy,

przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

prawa cywilnego,

spraw karnych,

spraw administracyjnych,

ubezpieczenia społecznego,

spraw rodzinnych,

prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do prowadzenia tej działalności.

więcej informacji na stronie: http://bip.powiat.ostroda.pl/175/2020/Bezplatne_Punkty_Pomocy_Prawnej/

(UM Morąg)