AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Punkty pomocy prawnej – zawieszenie działalności

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starosta Ostródzki informuje o tymczasowym zawieszeniu działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji  w okresie od 16 do 25 marca 2020 r.

Po tym okresie, w przypadku ustania zagrożenia, dyżury w punktach zostaną wznowione i będą pełnione zgodnie z harmonogramem.

W związku z rozwijającą się stale sytuacją epidemiologiczną, prosimy jednak o śledzenie  informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, umieszczanych na bieżąco na stronie BIP i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Jednocześnie informuję o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość  (np. telefon, e-mail)

Osoba potrzebująca zasięgnięcia porady prawnej  ww. sposób, przed jej udzieleniem składa

– drogą mailową na adres: sekretariat@powiat.ostroda.pl lub centrala@powiat.ostroda.pl

– poprzez platformę ePUAP: www.epuap.gov.pl, adres skrytki: spostroda/SkrytkaESP

wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej  (art. 4 ust.2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Wniosek do pobrania ze strony bip Starostwa Powiatowego w Ostródzie pod adresem:

wniosek o o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (DOCX)

wniosek o o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (PDF)

(Starostwo w Ostródzie)

error: Nie kopiuj!!!