Warmia i Mazury

Rada Dialogu Społecznego o pandemii koronawirusa

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego po raz pierwszy w historii obradowała w sposób zdalny. Głównym tematem plenarnego posiedzenia była sytuacja w regionie w związku z pandemią koronawirusa.

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin omówił instrumenty wsparcia samorządu województwa, które mają wzmocnić służbę zdrowia oraz przedsiębiorców z Warmii i Mazur. Pomoc dotyczy środków finansowych, pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także budżetu województwa.

– Niemal natychmiast uruchomiliśmy rezerwę kryzysową z budżetu województwa, przekazując 2 mln zł podległym nam placówkom medycznym na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej oraz wykonanie inwestycji, dostosowujących jednostki do efektywniejszej pracy w trudnych warunkach – tłumaczył marszałek województwa. – Na nadzwyczajnej sesji sejmiku radni jednogłośnie poparli proponowane przez zarząd zmiany w budżecie, pozwalające przekazać kolejne 5 mln zł z budżetu województwa na wsparcie placówek medycznych. Właśnie trwają zakupy i inwestycje, które udaje się wykonać za te pieniądze. Dużym przedsięwzięciem było wewnątrzprogramowe przesunięcie dodatkowych środków z RPO na pomoc służbie zdrowia w regionie. Dzięki tej operacji kolejne 30 mln zł poprawi efektywność zmagań z koronawirusem. Łączna kwota wsparcia służby zdrowia na Warmii i Mazurach wynosi już 75 mln zł. Na naszą pomoc mogą liczyć wszystkie podmioty lecznicze w województwie.

Z kolei wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki przedstawił działania Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wszelkie czynności są podejmowane, by przede wszystkim zapewnić ochronę zdrowia publicznego i zapobieżenia kryzysowi spowodowanemu pandemią COVID-19.

Uczestnicy spotkania poznali również aktualności na temat sytuacji epidemicznej w regionie, które zaprezentował Janusz Dzisko, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Obecnie na Warmii i Mazurach jest 179 przypadków zakażenia koronawirusem w regionie i jest to drugie województwo o najmniejszej liczbie zakażeń.

Kwestie związane z sytuacją na rynku pracy przedstawił Zdzisław Szczepkowski, dyrektor  Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Stwierdził, że kwiecień 2020 roku był najgorszym miesiącem dla polskiej gospodarki od czasu kryzysu w 2008 roku i zdaniem niektórych ekonomistów był to najgorszy miesiąc dla gospodarki od początku transformacji. Nigdy po 1990 roku nie mieliśmy bowiem do czynienia z niemal całkowitym jej zamrożeniem.

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Łukasz Sztych zaprezentował działania podjęte przez instytucję w zakresie łamania praw pracowniczych w okresie pandemii. W tym okresie nie odnotowano wzrostu liczby skarg na działania pracodawców, natomiast zwiększyła się liczba osób chcących dowiedzieć, jakie przysługują im prawa pracownicze związane z pandemią.

O możliwościach kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych mówił Wojciech Cybulski, warmińsko-mazurski wicekurator oświaty. Nie zabrakło również tematów związanych z przygotowaniami do otwarcia szkół i przeprowadzenia obowiązkowych egzaminów, przede wszystkim maturalnych.

Prelegenci w swoich wystąpieniach podkreślali wartość współpracy, otwartości i zaangażowania wszystkich służb, podmiotów publicznych, instytucji i organizacji w działania, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii i ograniczenia rozprzestrzeniania koronawirusa.

Spotkanie poprowadził Andrzej Ryński, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!