Rada społeczna ambasadorem spraw seniorów na Warmii i Mazurach

Pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyło się w Olsztynie. Samorząd województwa reprezentowała członek zarządu – Jolanta Piotrowska.

Podczas spotkania poruszono tematy związane z dostępnością przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, projektowaniem przestrzeni z perspektywą 60+, pilotażowym programem wdrażania w województwie warmińsko-mazurskim usług teleopiekuńczych. Przedstawiono również propozycję bezpłatnych konsultacji w zakresie zasad i metod korzystania z Facebooka.

Uczestnicy przyjęli regulamin pracy rady, terminy spotkań zarządu i całej rady na 2019 r., wybrano rzecznika rady, którym został Stanisław Brzozowski (rzecznik Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego i jednocześnie członek zarządu rady).
Rada określiła swoją misję, która brzmi „Społeczna Rada Seniorów Woj. Warmińsko-Mazurskiego ambasadorem spraw seniorów”, a także cytując myśl Plutarcha z Cheronei przyjęła motto: „Trzeba żyć, a nie tylko istnieć”.

W dyskusji nad sprawami różnymi podkreślano konieczność podjęcia działań w celu stworzenia i rozwoju opieki geriatrycznej, usprawnienia transportu publicznego, zgłoszono zainteresowanie uczestnictwem przedstawicieli rady w posiedzeniach komisji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, a także zgłoszono propozycję utworzenia określonych zespołów tematycznych.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 29 marca 2019 roku.

(wwim)