AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Radni apelują do marszałka o budowę ścieżki pieszo — rowerowej wzdłuż drogi nr 527

Rada Miejska w Morągu podczas sesji w dniu 29 grudnia 2021 r. przyjęła jednogłośnie apel w sprawie podjęcia działań zmierzających do wybudowania ścieżki pieszo — rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg — Bramka.

– Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz Uchwały Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Morąg Rada Miejska w Morągu mając świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo na terenie Gminy Morąg popiera inicjatywę mieszkańców miejscowości Bramka, Silin, Bożęcin, Raj, Kruszewnia wybudowania ścieżki pieszo — rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg — Bramka. Przebudowa drogi bez wybudowania na tym odcinku ciągu pieszo — rowerowego spowoduje, że będzie to nadal bardzo niebezpieczny odcinek drogi i dochodzić będzie do tragicznych wypadków. Mając powyższe na względzie zwracamy się do Marszałka Województwa Warmińsko — Mazurskiego o podjęcie działań uwzględniających wniosek mieszkańców.

Podczas sesji radni dowiedzieli się, że wicemarszałek województwa skierował do mieszkańców pismo, w którym informuje, że przy przebudowie i remoncie drogi nie przewiduje się budowy ścieżki pieszo — rowerowej. Wicemarszałek zaznacza, że w kolejnych latach będzie istniała możliwość takiej inwestycji przy partycypacji w niej morąskiego samorządu w wysokości 50 proc. kosztów. Burmistrz Morąga stwierdził, że jest raczej zwolennikiem budowy obwodnicy Morąga i na ten temat prowadzone są rozmowy z marszałkiem.

Radni jednak zdecydowali skierować apel do marszałka. Mieszkańcy starają się o osobiste spotkanie z marszałkiem województwa, aby przedstawić swoje argumenty.

(red.)

 

error: Nie kopiuj!!!