AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Radni określili wykaz kąpielisk na terenie Gminy Morąg w 2023 r.

Radni miejscy z Morąga, w uchwale określili na terenie Gminy Morąg sezon kąpielowy na rok 2023 w przedziale czasowym od 1 lipca do 31 sierpnia oraz wykaz kąpielisk na terenie Gminy Morąg w roku 2023.

Dostępne w tym roku będą kąpieliska:

 1) kąpielisko w miejscowości Kretowiny na części działki nr 355/4 (jezioro Narie), obręb Bogaczewo, na wysokości działek nr 724/1 i 731/2, obręb Kretowiny o długości linii brzegowej 60 m — współrzędne geograficzne granic kąpieliska: A — 53°53’52.90″N, 20°01’40.32″E B — 53°53’53.08″N, 20°01’37.81″E C — 53°53’54.68″N, 20°01’38.16″E D — 53°53’54.54″N, 20°01’41.53″E

2) kąpielisko w miejscowości Bogaczewo na części działki nr 355/4 (jezioro Narie), obręb Bogaczewo, na wysokości działki nr 75/45, obręb Bogaczewo o długości linii brzegowej 35 m — współrzędne geograficzne granic kąpieliska: A — 53°54’50.35″N, 20°00’24.42″E B — 53°54’49.51″N, 20°00’26.29″E C — 53°54’48.94″N, 20°00’25.51″E D — 53°54’49.67″N, 20°00’23.89″E.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zobowiązuje radę gminy, corocznie do dnia 20 maja, do określenia w drodze uchwały wykazu kąpielisk na terenie gminy oraz czasu trwania sezonu kąpielowego. Do 31 grudnia 2022 r. do Burmistrza Morąga wpłynął wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk:

1) kąpielisko w miejscowości Kretowiny na części działki nr 355/4 (jezioro Narie), obręb Bogaczewo, na wysokości działek nr 724/1 i 731/2, obręb Kretowiny

2) kąpielisko w miejscowości Bogaczewo na części działki nr 355/4 (jezioro Narie), obręb Bogaczewo, na wysokości działki nr 75/45, obręb Bogaczewo

Na podstawie złożonego wniosku w dniu 14.12.2022r., po przeprowadzeniu wymaganych ustawą Prawo wodne czynności m.in. podania projektu do publicznej wiadomości oraz uzyskania opinii organów wskazanych w art. 37 ust. 12, określono w projekcie uchwały wykaz wskazanych kąpielisk. Wymienione w projekcie uchwały kąpieliska funkcjonowały w poprzednich latach jako kąpieliska i miejsca wykorzystane do kąpieli. W uchwale wskazano również sezon kąpielowy na terenie Gminy Morąg na rok 2023 w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia.

UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!