AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Radni uchwalili na ten rok program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Rada Miejska w Morągu przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morąg w 2023 roku.

Po zaopiniowaniu przez: powiatowego lekarza weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy Morąg oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Morąg, Rada Miejska w Morągu uchwaliła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morąg w 2023 roku”

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!