AktualnościHALO MORĄG

Radni wyrazili zgodę na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w „Drezdeńskiej”

Radni Powiatu Ostródzkiego podczas ostatniej sesji wyrazili zgodę na utworzenie od dnia 1 września 2023 r. oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym Nr I wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu.

Powiat Ostródzki prowadzący Liceum Ogólnokształcące Nr I w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu zobowiązuje się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego, przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach Szkoły.

Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa organ prowadzący szkołę w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział przygotowania wojskowego ma rozpocząć działalność. Utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej w drodze decyzji administracyjnej.
Z wnioskiem o utworzenie od dnia 1 września 2023 r. oddziałów przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym Nr I wystąpiła Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu.
Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia z zakresu wojskowości. Liceum Ogólnokształcące Nr I prowadzi kształcenie klas mundurowych od roku szkolnego 2016/2017.
Szkoła przygotowana jest do prowadzenia oddziałów przygotowania wojskowego oraz dysponuje wykwalifikowaną, doświadczoną kadrą nauczycielską, posiadającą uprawnienia do prowadzenia zajęć specjalistycznych w zakresie edukacji wojskowej.
W okresie realizacji kształcenia teoretycznego i praktycznego klas mundurowych szkoła rozwinęła współpracę z wieloma podmiotami służb wojskowych, m.in. 20 Bartoszycką Brygadą Zmechanizowaną – Jednostka Wojskowa w Morągu, 4 Warmińsko-Mazurską Brygadą Obrony Terytorialnej, 9 Pułkiem Rozpoznawczym w Lidzbarku Warmińskim, Żandarmerią Wojskową w Elblągu i Morągu, czy też Wojskowym Centrum Rekrutacji w Olsztynie i Ostródzie.
Prowadzenie klas o profilu wojskowym w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu na stałe wpisało się w ofertę kształcenia młodzieży na terenie Powiatu Ostródzkiego. Stało się to cechą rozpoznawalną Szkoły w środowisku szkolnym i społecznym miasta Morąg.
Powiat Ostródzki od kilku lat jest Beneficjentem dotacji udzielanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej na zadania bieżące i inwestycyjne związane z prowadzeniem klas mundurowych.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!