AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Radni wyznaczyli obszar i granice aglomeracji Morąg

Rada Miejska w Morągu podczas grudniowej sesji wyznaczyła obszar i granice aglomeracji Morąg. Aglomeracja Morąg została wyznaczona uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Morąg oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Morąg, którą tworzą miejscowości: Bogaczewo, Bramka, Dury, część miejscowości Gulbity, Jurecki Młyn, część miejscowości Kretowiny, część miejscowości Kruszewnia, Lusajny Małe, Maliniak, część miejscowości Niebrzydowo Wielkie, Plebania Wólka, Ruś, Silin, część miejscowości Wilnowo, Woryty Morąskie, Zawroty, część miejscowości Żabi Róg. Natomiast wskaźnik RLM został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę Sejmiku z dnia 27 listopada w sprawie wyznaczenia aglomeracji Morąg oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Morąg.

Z uwagi na zmiany przepisów prawa, m.in. związanymi ze sposobem wyliczania RLM zaszła potrzeba zaktualizowania granic aglomeracji oraz aktualizacji RLM.

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Morąg wynosi 34 988 KM z czego 34 935 RLM korzystających z kanalizacji sanitarnej w których skład wchodziło:

-16 062 RLM pochodzących .od stałych. mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,

– 18 873 RLM pochodzące od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Aglomeracja Morąg z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Jędrychówko, obejmuje miasto Morąg oraz miejscowości z terenu gminy Morąg: Białka, część miejscowości Bogaczewo, Bramka, Dury, część miejscowości Gulbity, Jurecki Młyn, część miejscowości Kretowiny, część miejscowości Kruszewnia, Lusajny Małe, Maliniak, część miejscowości Niebrzydowo Wielkie, Plebania Wólka, Ruś, Silin, część miejscowości Wilnowo, Woryty Morąskie, Zawroty, część miejscowości Żabi Róg. Powyższy teren został objęty obszarem aglomeracji ze względu na istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej.

Stopień skanalizowania wynosi 99,8% co spełnia wymóg wyposażenia aglomeracji o RLM < 100 000, w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie 98%.

Skala mapy, na której oznaczono się obszar i granice aglomeracji, została określona w rozporządzeniu w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Na mocy znowelizowanej ustawy Prawo wodne z dniem 1.01.2018r. kompetencje w zakresie wymaczania oraz zmian obszaru i granic aglomeracji przejęły samorządy gminne. W myśl art. 87 ust.1, 2 i 3 ww. ustawy wyznaczenie aglomeracji następuje w drodze uchwały rady gminy.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Morąg został uzgodniony przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie postanowieniem z dnia 25 listopada 2020 r. oraz przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 listopada 2020 r.

Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu Gminy.

uchwała aglomeracja

(red.)

 

error: Nie kopiuj!!!