Raport „Kondycja organizacji pozarządowych 2018”

Na portalu NGO.pl ukazał się raport z ósmej już edycji największego badania III sektora w Polsce – „Kondycja organizacji pozarządowych 2018”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Dokument dostarcza ciekawych i cennych informacji na temat sytuacji stowarzyszeń oraz fundacji zarejestrowanych w naszym kraju.

Badanie „Kondycja organizacji pozarządowych 2018” dotyczyło wielu obszarów funkcjonowania podmiotów obywatelskich, takich jak zasoby ludzkie, wolontariat, praca odpłatna, finanse, komunikacja, sposoby zarządzania. Ponadto analizie poddano różnice pomiędzy organizacjami wiejskimi oraz działającymi w małych, średnich i dużych miastach. Raport prezentuje wyniki badań w bardzo atrakcyjny sposób zarówno pod względem merytorycznym jak i od strony wizualnej.

Główne wnioski, które można wyciągnąć z badania, to według jego autorek, Beaty Charyckiej i Marty Gumkowskiej: „Po pierwsze, obserwujemy pewną stabilizację sytuacji organizacji – w wielu badanych obszarach nie odnotowujemy dużych zmian w stosunku do 2015 roku. Można to różnie interpretować – jako osiągnięcie stanu pewnej równowagi lub jako stagnację i zahamowanie rozwoju. Są też niestety obszary, w których sytuacja organizacji się pogarsza – przede wszystkim dotyczy to kapitału ludzkiego. Coraz powszechniejsze są problemy z zaangażowaniem oraz utrzymaniem personelu, do tego dochodzi wypalenie liderów i liderek oraz mała konkurencyjność organizacji jako pracodawcy. Być może ze względu na te trudności organizacje w 2018 roku mało optymistycznie oceniły warunki działalności w minionym roku, ale jednocześnie mają nadzieję na zmianę na lepsze w roku 2019.”

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem, który dostępny jest pod linkiem: https://api.ngo.pl/media/get/108227

(rowop)