AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Raport o stanie Gminy Morąg za 2020 r.

Realizując obowiązek wynikający z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Morąga przedstawia Radzie Miejskiej w Morągu Raport o stanie Gminy Morąg, podsumowujący działalność w 2020roku. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Morągu za rok 2020.

Wg danych Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Morągu liczba mieszkańców Gminy Morąg ogółem zmniejszyła się w 2020 roku w stosunku do roku 2019 o 355 osób i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 23.790 osób, w tym 12.129 kobiet i 11.661 mężczyzn.

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (tj. 15 lat i mniej) to 4.070 osób, w tym 2.112 mężczyzn i 1.958 kobiet.

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym to 14.969, w tym: kobiety (16-60 lat) 6.899, mężczyźni (16-65 lat) 8.070.

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 4.752 w tym: 1.480 mężczyzn i 3.272 kobiet.

Na początku 2020 r. w mieście Morąg mieszkało 13.389 osób, a na terenach wiejskich 10.642 osób. Na koniec 2020 r. dane te przedstawiały się następująco: w mieście Morąg mieszkało 13.156 osób, a na terenach wiejskich 10 634 osób.

W 2020 r. w Gminie Morąg urodziło się 194 dzieci, w tym 98 dziewczynek i 96 chłopców.

W 2020 r. zmarło 288 osób, w tym 127kobieti 161 mężczyzn.

Gmina Morąg jest gminą miejsko–wiejską, składa się z miasta Morąg oraz położonych na jej terenie wsi. W granicach Gminy leży 60 miejscowości wiejskich, które pogrupowane są w 29 jednostek pomocniczych -sołectw. Miasto Morąg podzielone jest na 8 jednostek pomocniczych -osiedli.

W czasie sezonu turystycznego Gminę Morąg odwiedza zwykle ok. 20 tys. turystów, jednak w związku z panującą pandemią w 2020 r. liczba odwiedzających była mniejsza. Obsługą ruchu turystycznego w naszej Gminie zajmuje się certyfikowana Informacja Turystyczna z siedzibą w ratuszu w Morągu, prowadzona przez stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”.

Ze względu na wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe naszej Gminy znaczna jej część została objęta ochroną. Na jej obszarze powołano m.in. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Uroczysko Markowo”, który wpisany jest w europejski system ochrony Natura 2000. Utworzono cztery Obszary Chronionego Krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej, Narieński Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego, Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich oraz trzy użytki ekologiczne: Użytek Ekologiczny „Rozlewisko Morąskie”, Użytek Ekologiczny „Gorzeń Mały” i Użytek Ekologiczny „Gorzeń Duży”.

Pełna treść raportu o stanie Gminy Morąg za 2020 r. – Raport_o Stanie Gminy 2020 -GMINA MORAG

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!