Raport Sanepidu dotyczący wakacji

Wakacje minęły! W tym roku wypoczynek dzieci i młodzieży na Warmii i Mazurach był zorganizowany bezpiecznie, nie gorzej niż w latach poprzednich – tak wynika z raportu przygotowanego przez Odział Higieny i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

Latem w województwie warmińsko-mazurskim funkcjonowały 1784 turnusy wypoczynkowe. Pracownicy Sanepidu przeprowadzili 888 kontroli na 873 turnusach, w których uczestniczyło 50520 uczniów. Tylko w 2 przypadkach wypoczynek nie był zgłoszony do Kuratorium Oświaty, a kontrole z zakresu higieny dzieci i młodzieży nie wykazały na tyle poważnych uchybień, żeby jakikolwiek turnus trzeba było zamknąć. Niewłaściwy stan sanitarny stwierdzono na 12 turnusach, na organizatorów nałożono 3 manaty oraz w kilku przypadkach wszczęto postępowania administracyjne.

Więcej uchybień wykazały kontrole bezpieczeństwa żywności i żywienia. Pracownicy Inspekcji Sanitarnej w tym zakresie skontrolowali 242 stołówki, nieprawidłowości stwierdzili w 34 spośród nich. Nałożonych zostało 19 mandatów. Najczęstsze błędy, które się pojawiały, to:

 • niewłaściwie przechowywane środki spożywcze,
 • brak zachowanej segregacji asortymentowej w urządzeniach chłodniczych i zamrażalniczych,
 • wykorzystywanie pomieszczeń niezgodnie z przeznaczeniem,
 • niewłaściwy stan techniczno-sanitarny zakładu oraz jego wyposażenia,
 • brak zapewnionych warunków do higienicznego mycia i suszenia rąk,
 • brak do wglądu orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • niewłaściwe warunki transportu i przechowywania żywności,
 • niewłaściwa gospodarka odpadami pokonsumpcyjnymi,
 •  brak skutecznego zabezpieczenia przed owadami,
 • obecność środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia,
 • nieprzestrzeganie dobrych praktyk higienicznych w zakładzie.

 Jednocześnie z prowadzonymi kontrolami, w wielu miejscach Państwowa Inspekcja Sanitarna realizowała różnorodne działania z zakresu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej. Przeprowadzono na przykład 411 zajęć edukacyjnych dla ponad 13 tys. uczestników, podczas których podejmowane były następujące tematy:

profilaktyka chorób odkleszczowych,

profilaktyka zatruć pokarmowych – higiena mycia rąk,

zasady zdrowego odżywiania się,

profilaktyka zatruć grzybami,

profilaktyka wścieklizny i bąblowicy,

profilaktyka poparzeń barszczem Sosnowskiego,

wpływ promieniowania UV na zdrowie człowieka,

zasady bezpiecznego zachowania w lesie,

zasady bezpiecznego zachowania podczas burzy, upałów i nad wodą,

profilaktyka stosowania środków psychoaktywnych,

profilaktyka tytoniowa,

profilaktyka zakażeń HIV.

Podczas ww. spotkań adresatom przekazywano materiały edukacyjne.

(WSSE Olsztyn)