Realizacja projektu „Drogowskaz na biznes 6” – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT

Projekt skierowany jest do osób niepracujących, pow. 30 r.z. i zamieszkujących powiat ostródzki, iławski, działdowski lub nowomiejski. Mężczyźni muszą spełnić jeszcze 1 z 4 dodatkowych kryteria, tj. być osobą pow. 50 r.ż. i/lub os. niepełnosprawną i/lub os. długotrwale bezrobotną i/lub os. o niskim wykształceniu.

W ramach projektu oferujemy szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczych, dotację na otwarcie działalności w kwocie 25 175,00 zł, wsparcie pomostowe na bieżące opłaty dotyczące działalności przez pierwsze 6 miesięcy po 1200 zł/m-c oraz kolejne 6 miesięcy po 600,00 zł/m-c. Dotacje można przeznaczyć na zakup samochodu, remont lokalu, zakup towaru i surowców do produkcji oraz sprzęt i urządzenia.

Rekrutacja rusza 25 marca, wnioski przyjmowane będą w godz. 8:00-14:00 przez okres 2 tygodni, tj. do 5 kwietnia. W przypadku wpłynięcia dużej ilości wniosków rekrutację możemy zamknąć wcześniej. Wnioski składać można w biurze projektu, tj. Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT w Ostródzie oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie, Działdowie lub Nowym Mieście Lubawskim.
Zachęcam do odwiedzania strony internetowej projektu www.dnb6.atut.org.pl

W przypadku pytań należy kontaktować się pod numerem 500 314 515

(PUP Ostróda)