AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Realizacja spraw online związanych z prowadzeniem firmy

Realizacja spraw online związanych z prowadzeniem firmy w Polsce i zagranicą może być łatwiejsza!  Za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl przedsiębiorcy mogą realizować sprawy urzędowe przez internet. UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!  Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Głównym celem Projektu jest usprawnienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez udostępnienie jej na portalu Biznes.gov.pl z Kontem Firmy. Przechowywane i prezentowane tam dane pozwolą na efektywną realizację usług online przez przedsiębiorców, jak i pełnomocników firm.

Projekt zakłada połączenie serwisów Biznes.gov.pl i CEIDG oraz wyszukiwarki KRS, co wiąże się z ujednoliceniem technologii, uproszczeniem architektury systemów oraz obniżeniem kosztów utrzymania i promocji usług online. Treści powstające podczas realizacji projektu  są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, zostaną utworzone spójne kanały komunikacji przedsiębiorca-urząd, a co za tym idzie, koszty ponoszone przez  przedsiębiorców również się obniżą.

Głównymi odbiorcami projektu są obecni i przyszli przedsiębiorcy, pełnomocnicy przedsiębiorców oraz urzędnicy korzystający z systemu CEIDG.

Więcej informacji na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do „rejestru przedsiębiorców”, są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665  komunikat Ministra Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Zespół CEIDG Ministerstwo Gospodarki

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!