Realizowali projekt „ Opiekun nie musi być sam”

W okresie od 8 do 15 października 2019 r. Gmina Morąg realizowała program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach pt. „Opiekun rodzinny nie musi być sam”.

– W ramach projektu zostało zorganizowanych  5 szkoleń warsztatowych, które zostały poprowadzone przez: mgr psychologa, mgr fizjoterapeutę, pielęgniarkę ( po studiach licencjackich ) oraz mgr  specjalistę pracy socjalnej. Szkolenia odbyły się  w dniach 8, 10, 11, 14 i 15 października 2019 r. Każde szkolenie trwało ok. 4 godzin zegarowych – mówi Jadwiga Kosieradzka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu.

W szkoleniu udział wzięło 59 osób, którym otrzymali książkę „Przewlekle chory w domu  – poradnik dla rodzin i opiekunów”. Każdy z uczestników otrzymał potwierdzenie udziału w praktycznym szkoleniu w ramach projektu.

– Zagadnienia z zakresu  i kompetencji każdego specjalisty przekazywane były w formie werbalnej oraz prezentacji multimedialnej, a w przypadku  szkoleń prowadzonych przez fizjoterapeutę i pielęgniarkę również przy wykorzystaniu sprzętu rehabilitacyjnego/ortopedycznego ( fantom, kozetka, wózek inwalidzki, chodzik – sprzęt został wypożyczony bezpłatnie z Polskiego Czerwonego Krzyża w Morągu ) oraz drobnego sprzętu, który opiekun osoby chorej może wykorzystać do ćwiczeń usprawniających w łóżku chorego – piłeczki, piłki, szarfy, kijki itp. – opowiada Jadwiga Kosieradzka.

Spotkania odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu, z poczęstunkiem dla uczestników, sfinansowanym przez Fundację „ Jak nie my to kto?”.

– Rekrutacją uczestników zajął się MOPS w Morągu –  do wszystkich Niepublicznych Zespołów Opieki Zdrowotnej w Morągu zostały skierowane pisma z prośbą o pomoc w rekrutacji. Ponadto  pracownicy socjalni nawiązywali osobisty kontakt z opiekunami osób wymagających opieki ze strony najbliższego członka rodziny i motywowali do udziału w szkleniach – dodaje dyrektor MOPS.

Program finansowany był  przez Fundację Hospicyjną „ Hospicjum to też życie” w Gdańsku  i Fundację PZU.

(red./fot. Marlena Winnicka – MOPS)