Warmia i Mazury

REGIO Stars – najbardziej innowacyjne projekty regionalne

Komisja Europejska rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji  konkursu „REGIO Stars”, promującego ciekawe projekty dofinansowane z UE prezentujące nowe podejścia do rozwoju regionalnego.

Nagrody stały się europejskim znakiem doskonałości dla projektów finansowanych przez UE, które charakteryzują się innowacyjnym i integracyjnym podejściem do rozwoju regionalnego.

Stanowią inspirację dla regionów do coraz skuteczniejszego realizowania polityki regionalnej UE, przyczyniając się do znajdowania rozwiązań dla wspólnych wyzwań i jak najlepszego wykorzystywania istniejących możliwości.

Tegoroczna edycja konkursu REGIOSTARS jest poświęcona pięciu obszarom uznawanym za kluczowe z punktu widzenia unijnej polityki regionalnej:
•    INTELIGENTNA Europa: zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw w środowisku cyfrowym
•    ZIELONA Europa: ekologiczne i odporne społeczności w obszarach miejskich i wiejskich
•    SPRAWIEDLIWA Europa: wspieranie włączenia społecznego i przeciwdziałania dyskryminacji
•    ZURBANIZOWANA Europa: promowanie ekologicznych, zrównoważonych i opartych na obiegu zamkniętym systemów żywnościowych w miejskich obszarach funkcjonalnych
•    TEMAT ROKU: zwiększanie mobilności ekologicznej w regionach – Europejski Rok Kolei 2021

Jury złożone z czołowych przedstawicieli środowisk akademickich w poszczególnych dziedzinach oceni zgłoszone projekty i wyłoni zwycięzców. Dodatkowo każdy obywatel będzie mógł zagłosować przez internet na wybrany przez siebie projekt. Wyłoniony tą drogą zwycięzca otrzyma nagrodę publiczności.

Nowością w 2021 r. jest to, że finaliści zostaną zaproszeni do udziału w sesjach szkoleniowych na temat komunikacji w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast organizowanego w październiku.

Uroczysta ceremonia REGIOSTARS, podczas której zostaną wręczone nagrody w pięciu kategoriach tematycznych i nagroda publiczności, odbędzie się w grudniu 2021 r. w Dubrowniku (Chorwacja).

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 maja 2021 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards/

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!