Warmia i Mazury

Regionalne Dni Rodziny – apel marszałka województwa

– W kontekście zagrożenia spowodowanego koronawirusem i związanych z nim rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego informuję o odwołaniu planowanych wydarzeń w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, w tym seminariów, konferencji, a także wszelkich planowanych inicjatyw lokalnych – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Dni Rodziny w województwie warmińsko-mazurskim to nie tylko przedsięwzięcia integrujące, ale przede wszystkim lokalne działania, w ramach których możemy podkreślić znaczenie rodziny.

Z uwagi na fakt, iż nie znany jest termin zniesienia ww. ograniczeń, wspólnie z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego zachęcamy do alternatywnych obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w okresie pandemii, z szerokim wykorzystaniem narzędzi internetowychtłumaczy marszałek województwa.

Co roku inicjatywa obchodzona jest pod innym hasłem przewodnim. Uczestnicy spotkania w drodze głosowaniawybrali hasło przewodnie XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. W 2020 roku wszystkie działania realizowane są pod hasłem: „Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina”, a proponowany temat wydarzeń to  „Rodzina w czasie pandemii“ z uwagi na szczególną sytuację w jakiej aktualnie wszyscy żyjemy.

Więcej informacji o Warmińsko-Mazurskich Dniach Rodziny na: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/dzialania-na-rzecz-rodziny/warminsko-mazurskie-dni-rodziny

DO POBRANIA:
– APEL MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA – wersja PDF
– APEL MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA – wersja WORD

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!