Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2019”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2019”, adresowany do organizacji pozarządowych, bibliotek i domów kultury oraz nieformalnych grup dorosłych. Podmioty te mogą otrzymać dotację w kwocie 8 500 PLN na projekty służące wsparciu młodzieży w wieku 13-19 lat, realizowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Nabór wniosków potrwa do 7 października 2019 r.

Regionalny Konkurs Grantowy organizowany jest w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Celem Konkursu jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

Ochotnicze Straże Pożarne,

organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),

miejskie i gminne domy kultury,

powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,

nieformalne grupy dorosłych.

Kim mają być uczestnicy?

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Granty

Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

W jakim terminie ma być realizowany projekt?

Dotacje będą przyznawane na projekty sześciomiesięczne, realizowane pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca 2020 r.

Zakończenie naboru wniosków – 7 października 2019 r. godzina 12 w południe!

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 listopada 2019 r. na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Szczegóły konkursu: https://rownacszanse.pl/2019/RKG_rusza_konkurs

Regionalny Konkurs Grantowy jest organizowany we współpracy z Regionalnymi Partnerami Programu Równać Szanse, z którymi można się kontaktować we wtorki i czwartki w godzinach 10:00-14:00, a w terminie 2, 3, 4 października 2019 r. w godzinach 9:00-15:30 oraz 7 października 2019 r. w godzinach 9:00-12:00.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego pomocy udziela Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA
Adres e-mailowy: rownacszanseelk@gmail.com
tel. 608 305 766
ul. Małeckich 3/30 U, 19-300 Ełk

(rowop)