Regulamin portalu www.mediagroupinfo.eu

 1. Redakcja portalu może odmówić publikacji ogłoszenia lub reklamy bez podania przyczyny,
 2. Redakcja portalu nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń oraz innych materiałów reklamowych, promocyjnych i sponsorowanych przekazanych przez klienta,
 3. Redakcja portalu przygotowuje projekty materiałów reklamowych, promocyjnych i sponsorowanych, ogłoszeń bezpłatnie, kiedy zlecenie wynosi 250 zł i więcej. Do zalecenia do 250 zł każdy projekt jest wyceniany indywidualnie. Najniższa jego wartość to 40 zł.
 4. Redakcja portalu www.mediagroupinfo.eu nie odpowiada za szkody powstałe na skutek wykorzystania plików oraz treści zawartych na stronie internetowej przez osoby do tego niepowołane,
 5. Redakcja portalu nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich poprawiania, skracania, redagowania, adiustacji oraz doboru tytułów i śródtytułów. Redakcja zastrzega prawo do publikacji max. 10 zdjęć do jednego materiału prasowego,
 6. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane pliki. Redakcja przyjmuje materiały do publikacji w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki i niedziele –do godziny 15.00 z wydarzeń, które miały miejsce nie później niż 2 dni od przesłania plików do publikacji. Po tym terminie będą one publikowane następnego dnia,
 7. Wszystkie materiały opublikowane na portalu www.mediagroupinfo.eu mogą być kopiowane w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku wyłącznie za wcześniejszą pisemną zgodą redakcji,
 8. Publikacje materiałów nadesłanych do redakcji przez osoby trzecie nie są płatne,
 9. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów oraz wiadomości mailowych adresowanych do www.mediagroupinfo.eu lub członków redakcji,
 10. Przesyłając materiały do redakcji portalu ich autor oświadcza, że nie naruszają one żadnych praw osób trzecich oraz wyraża zgodę na ich zwielokrotnienie przy użyciu wszelkich technik,wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej oraz na jego rozpowszechnienie na pomocą druku, portalu internetowego oraz portalu facebook.pl,
 11. Pliki i materiały przesłane przez Czytelników, Reklamodawców i Ogłoszeniodawców nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób. Czytelnicy, Reklamodawcy i Ogłoszeniodawcy oświadczają, że dysponują prawami do przesłanych plików i materiałów do publikacji. Czytelnicy, Reklamodawcy i Ogłoszeniodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób, zgłoszone wobec portal mediagroupinfo.eu w związku z tymi plikami i materiałami do publikacji,
 12. Publikowane na profilach Facebook portalu komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii,
 13. Oferta promocyjna na stronie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej. Aby uzyskać dokładne dane prosimy o kontakt pod adresem redakcja@mediagroupinfo.eu.
error: Nie kopiuj!!!