AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Regularne badanie temperatury i triaż w szpitalu w Morągu

Szpitale, które przyjmują osoby podejrzane lub zakażone koronawirusem w naszym województwie to: szpital w Ostródzie, Elblągu i Szpital Dziecięcy w Olsztynie. W stan podwyższonej gotowości zostały postawione kolejne szpitale:  w Giżycku i Piszu. Dyrektorzy szpitali w naszym regionie otrzymali od wojewody warmińsko-mazurskiego polecenie tzw. triażu czyli systemu segregacji medycznej. W morąskim szpitalu takie miejsce będzie znajdowało się w pomieszczeniach oddziału rehabilitacyjnego.

Jak mówi Ewa Michałowska, prezes Szpitala Miejskiego w Morągu, lecznica otrzymała polecenie wojewody, które wprowadza regularne badanie temperatury ciała wśród pracowników szpitala, w szczególności w momencie wejścia na teren szpitala.

– Naszym zadaniem jest zorganizowanie pracy izby przyjęć, szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) w sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 od innych osób przebywających na IP/SOR poprzez wydzielenie strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji oraz wdrożenie algorytmu postępowania – triaż w szpitalach niezakaźnych. Takie miejsce przygotowaliśmy w pomieszczeniach oddziału rehabilitacyjnego, gdzie przebywało zaledwie 3 pacjentów. Mamy przygotowanych ok. 20 łóżek. Oddział ten ma dwa wejścia, więc praca i przebywanie na nim będzie bezpieczne zarówno  dla personelu i pacjentów. Będziemy pobierali wymazy i zawozili je do Olsztyna, a pacjenci w godnych warunkach będą oczekiwali na ich wyniki – wyjaśnia Ewa Michałowska.

Polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2020 r. – dot. szpitali
polecenia​_triage(1).pdf 0.79MB

Wraz z poleceniem wojewody szpital otrzymał także zalecenia konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych, a  dotyczące stosowania środków ochrony osobistej oraz sposób organizacji pomieszczeń, w których udzielana jest pomoc medyczna dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19.

W związku ze zmianą sytuacji epidemicznej i pojawieniem się transmisji koronawirusa w jednostkach opieki zdrowotnej zaleca się :

W województwach, w których nastąpiły transmisje zakażeń w szpitalach i innych placówkach

Wydzielenie w Izbach Przyjęć, SOR-ach miejsc izolacji pacjentów klinicznie podejrzanych o COVID19

Wydzielenie oddziału/ów mogących być miejscem hospitalizacji chorych lub podejrzanych o COVID-19

Wydzielenie części pomieszczeń OIT–u , mogących być miejscem hospitalizacji chorych lub osób podejrzanych o COVID-19

Personel zajmujący się tymi chorymi winien posiadać środki ochrony osobistej, używanej zgodnie z zaleceniami będącymi załącznikiem do niniejszego komunikatu.

W Izbach Przyjęć, SOR-ach i wymienionych wyżej oddziałach zaleca się wydzielenie trzech stref:

Czerwonej, w której przebywają pacjenci , a personel obowiązany jest stosować środki ochrony osobistej jak wyżej

Pomarańczowej, w której personel zakłada i zdejmuje środki ochrony osobistej

Zielonej, w której nie przebywają pacjenci podejrzani o COVID – 19

Osoby, u których podejrzewa się COVID-19 , kierowane są do pomieszczeń w strefie czerwonej, w których udziela się niezbędnej pomocy medycznej i pobiera się materiał celem dokonania diagnostyki. Do czasu uzyskania wyniku badania pacjent musi przebywać w izolacji.

Po uzyskaniu wyniku ujemnego pacjenta kieruje się do oddziału właściwego dla leczonego schorzenia.

Po uzyskaniu dodatniego wyniku- należy nawiązać kontakt z oddziałem zakaźnym dedykowanym leczeniu COVID-19 celem ewentualnego przekazania pacjenta.

Pojawiły się również informacje, że morąski szpital będzie postawiony w stan podwyższonej gotowości.

– Na chwilę obecną nie ma żadnych planów ani decyzji Pana Wojewody odnośnie szpitala w Morągu. W stan podwyższonej gotowości zostały postawione szpitale: w Giżycku i Piszu – wyjaśnia  Krzysztof Guzek, rzecznik prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

(red./fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!