Rekrutacja do kolejnej edycji Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza do udziału w Szkole Inicjatyw Strażniczych (SIS). Jest to cykl szkoleń na temat m.in. praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji, połączony ze wsparciem merytorycznym i prawnym. Zgłoszenia chętnych osób są przyjmowane do 27 października.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.

W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałaby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych. Ważne, aby były niezależne od władz gminy, w której działają. Dlatego osoby, które pełnią funkcję radnego/ej, sołtyski/sa czy pracują w gminie, na rzecz której działają, nie mogą brać udziału w naszym szkoleniu. Jeśli jednak są zainteresowane tematyką watchdogową, prosimy o sygnał. Spróbujemy odpowiedzieć na zapotrzebowanie, organizując szkolenia bądź webinaria.  Zachęcamy również do zapisania się na naszego newslettera, w którym na bieżący informujemy o naszych działaniach.

Co oferujemy?

5 szkoleń z zakresu praw człowieka, wolności słowa, prawa do informacji, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców, wystąpień publicznych.

Kontakt z osobami z całej Polski, które prowadzą działania podobne do Twoich.

Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły);

Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

Terminy zjazdów:

29.11-1.12.2019 Sesja nr 1: Narzędzia kontroli obywatelskiej.

17-19.01.2020 Sesja nr 2: Prawa człowieka i ich granice.

21– 23.02.2020. Sesja nr 3: Tworzenie strategii i planowanie monitoringu.

20– 22.03.2020. Sesja nr 4: Narzędzia pomocne w komunikacji ze społecznością lokalną.

24-26.04.2020. Sesja nr 5: Wystąpienia w mediach i zakończenie kursu.

Osoba, która zostanie zaproszona do udziału w Szkole, powinna być przygotowana na:

Rozwijanie swojej wiedzy i obecność na wszystkich szkoleniach. Przestrzeganie zasad organizacji strażniczych: obiektywizmu, jawności, rzetelności i działania na rzecz dobra wspólnego.

Dzielenie się swoim doświadczeniem;

Otwartość na inne osoby biorące udział w Szkole (różne poglądy polityczne, ideologiczne). To, co nas łączy, to szacunek do praw człowieka i zainteresowanie informacją publiczną.

Szkolenia odbędą się w okolicach Warszawy (dojazd komunikacją), na pierwsze zapraszamy już 29 listopada 2019 r. Prosimy o zapoznanie się z terminami całego cyklu – warunkiem uczestnictwa w SIS jest obecność na wszystkich szkoleniach.  Na zgłoszenia czekamy do 27 października 2019 roku.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Regulamin Szkoły Inicjatyw Strażniczych.

(rowop)