Remont linii kolejowej za 275 mln zł

Zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu 189 mln zł ze środków RPO WiM 2014-2020 projektu pozakonkursowego „Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn – Gutkowo – Dobre Miasto”. Jego beneficjentem są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Projekt przewiduje m.in. całkowitą wymianę nawierzchni torowej, co pozwoli na osiągnięcie maksymalnej prędkości pociągów, prace na obiektach inżynieryjnych i przejazdach kolejowo-drogowych.

Zakłada też budowę przystanków Olsztyn Śródmieście, Olsztyn Likusy i Olsztyn Redykajny oraz wyposażenie peronów w nowe ławki i wiaty. Jego wartość to ponad 275 mln zł, dofinansowanie – blisko 189 mln zł.

To kolejny bardzo istotny krok usprawniający komunikację Warmii i Mazurmówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Poprawia się stan infrastruktury drogowej, otwieramy się komunikacyjnie jako region, starania samorządu województwa kierujemy również na ulepszanie warunków transportu kolejowego.

(wwim)