Warmia i Mazury

Rewitalizacja komponentem Atlasu Warmii i Mazur

Rozbudowa systemu informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego, tj. portalu Atlas Warmii i Mazur (https://atlas.warmia.mazury.pl/) o komponent poświęcony rewitalizacji jest jednym z działań projektu „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych“.

Posłuży ona gromadzeniu, integracji i przetwarzaniu rozproszonych danych przestrzennych o rewitalizacji. Pozwoli to na monitorowanie procesów rewitalizacji w regionie, bieżącą ocenę działań oraz przyczyni się do uspójnienia na poziomie krajowym prezentacji przestrzennej informacji z tego zakresu.

System zostanie rozbudowany w oparciu o dane pochodzące z programów rewitalizacji.

Gminy, które je posiadają otrzymały informację o rozpoczęciu tego działania oraz zestawienie zakresu danych, których wprowadzenie do systemu jest niezbędne. Weryfikacja zakresu informacji pozwoli na udostępnienie wiarygodnej i użytecznej bazy danych, która będzie elementem portalu Atlas Warmii i Mazur.

Więcej informacji na: https://atlas.warmia.mazury.pl/

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!