AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Roczny program współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi

Morąska Rada Miejska uchwaliła roczny program współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na Radę Miejską w Morągu obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, na rok 2023. Założenia do projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. opracowywane były w konsultacji z organizacjami pozarządowymi i wydziałami Urzędu Miejskiego. Program określa cele, formy i zasady współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w zakresie prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych. Określa także priorytetowe kierunki działania w 2023 r., na które przeznaczane będą ustalone w przyszłorocznym budżecie Gminy Morąg środki finansowe, o które aplikować będą organizacje pozarządowe. W związku z powyższym wnoszę o podjęcie niniejszego projektu uchwały.

Roczny program współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!