Warmia i Mazury

Rodzinne Ogrody Działkowe ze wsparciem marszałka

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza pierwszą edycję konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2021 roku.

O udzielenie pomocy finansowej mogą ubiegać się gminy z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą tej inicjatywy jest poprawa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) prowadzonych przez Stowarzyszenia Ogrodowe oraz promowanie działań związanych z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa na Warmii i Mazurach.

Ogólnoświatowe trudności, z jakimi od ponad roku przyszło nam się borykać, zdominowały całe sektory życia społecznego. Jednak skierowały też ogromną uwagę na Rodzinne Ogrody Działkowe jako bezpieczne miejsca do spędzania czasu na świeżym powietrzu – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.Rodzinne Ogrody Działkowe ponownie stały się miejscem spotkań całych rodzin oraz integracji lokalnych społeczności. Nie zapominajmy też, że większość działkowców na własne potrzeby produkuje najzdrowszą żywność, która w dziejszych czasach jest bardzo pożądanym towarem.

Środki mogą być przeznaczone na wydatki z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji, odnowy lub remontu na terenie danego ROD infrastruktury ogrodowej, dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, ulepszenia ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego ROD (adaptacja, modernizacja, odnowa, rewitalizacja i zmiana aranżacji istniejących terenów zielonych), organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji, remontu obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury na terenie danego ROD służących społeczności lokalnej, wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe i rekreacyjne (w tym: boisk sportowych wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych, ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerów, wiat rekreacyjnych, zadaszeń i placów zabaw), zagospodarowanie przestrzeni publicznej do odpoczynku wpływające na poprawę estetyki miejscowości (montowane na stałe strefy hamaków, leżaków, kompleksowe miejsca postoju dla rowerzystów, pomosty).

Samorząd województwa przeznaczył na ten cel łącznie 150 tys. zł, z czego na jeden projekt dofinansowanie wynosi maksymalnie 15 tys. zł. Każda gmina może złożyć tylko jeden wniosek. Nabór potrwa do 7 maja 2021 roku.

Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną przyznane uchwałą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

DO POBRANIA:
– Regulamin konkursu
– Formularz wniosku
– Wzór umowy
– Procedura zmiany umowy
– Wzór sprawozdania

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!