Warmia i Mazury

Rola rewitalizacji w rozwoju lokalnym

Konferencja „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” zainaugurowała projekt samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas konferencji dyskutowano na temat roli rewitalizacji w rozwoju lokalnym i regionalnym.

Wskazywano na potencjał działań rewitalizacyjnych dla polepszania warunków życia mieszkańców miast i gmin. Wiele uwagi poświęcono wymiarowi społecznemu działań rewitalizacyjnych, których skuteczność istotnie zależy od zaangażowania lokalnych społeczności. Podczas prezentacji przybliżone zostały również metody włączania społeczności w proces decyzyjny i realizację działań.

Ważnym punktem spotkania było przedstawienie dobrych praktyk na przykładzie rozwiązań zastosowanych w Wałbrzychu. Justyna Pichowicz, kierownik Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Wałbrzychu przybliżyła uczestnikom finansowe i planistyczne narzędzia wykorzystane przy opracowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha. Mówiła m.in. o kalkulatorze dla wspólnot mieszkaniowych (umożliwiającym pozyskanie przed rozpoczęciem inwestycji poglądowych informacji o jej efektywności finansowej oraz oszacowanie rezultatów termomodernizacji), opracowaniu zaleceń konserwatorskich do projektowania inwestycji na obszarze rewitalizacji, czy źródłach finansowania rewitalizacji.

Przedstawiono również założenia projektu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” oraz najważniejsze informacje na temat rekrutacji i udziału w działaniach szkoleniowo-doradczych projektu.

Konferencja była też okazją do zapoznania się z najbardziej aktualnymi informacjami na temat stanu przygotowań do nowej perspektywy finansowej na poziomie krajowym i regionalnym.

Do pobrania:
• Rewitalizacja niewykorzystany potencjał rozwoju. Korzyści z rewitalizacji i jej wpływ na rozwój miast
• Rewitalizacja niewykorzystany potencjał rozwoju. Społeczny aspekt działań rewitalizacyjnych oraz cyfryzacja w rewitalizacji
• Wsparcie systemu rewitalizacji w Polsce
• Specjalna Strefa Rewitalizacji w praktyce – przykłady skutecznego funkcjonowania SSR na podstawie wyników badania narzędzi ustawowych w zakresie rewitalizacji w Polsce
• Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wnioski i rekomendacje z badania „Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020”
• „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” – cele i założenia projektu

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!