AktualnościHALO MORĄG

Rolnicy z naszego powiatu włączają się do ogólnopolskiego protestu 24.01

Rolnicy z naszego powiatu zdecydowali o przyłączeniu się do ogólnopolskiego strajku rolników organizowanego przez NSZZ RI 24 stycznia 2024 r.

Nasza redakcja otrzymała komunikat następującej treści: „24.01.2024 r w powiecie ostródzkim strajk rolników odbędzie się w takich miejscach jak Małdyty, Miłomłyn, Rychnowo ! Rozpoczęcie strajku 12.00, zbiorka od 10.00 Małdyty -skrzyżowanie ul. Ostródzka – Morąska, na drodze nr 519 w okolicach wjazdu – zjazdu z S7 Miłomłyn Północ zjazd na Winiec, ronda przy wjeździe – zjeździe z S7 Rychnowo- skrzyzowania i ronda w okolicy wjazdu – zjazdu z S7”.

Jak informuje „Tygodnik Rolniczy”: 16 stycznia 2024 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie grupy roboczej rolników z województwa warmińsko-mazurskiego działających w ramach „Porozumienia Rolników z województwa warmińsko-mazurskiego”. W toku rozmów członkowie grupy opracowali listę postulatów, z którymi przyłączą się do planowanego, styczniowego strajku.

Lista postulatów przygotowana przez „Porozumienie rolników z województwa warmińsko-mazurskiego” jest obszerna.

POSTULATY POROZUMIENIA ROLNIKÓW Z WOJEWÓDZTWA WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO

My – rolnicy z Warmii i Mazur w pełni solidaryzujemy sie z rolnikami protestujacymi zarówno w Polsce, jak i w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, domagajac sie rewizji Wspólnej Polityki Rolnej.

Protestujemy preciwko ograniczeniom w produkcji roślinnej i zwierzecej wynikajacym z nakładania na producentów rolnch kolejnch wymagan środowiskowych wynikajacych z Europejskiego Zielonego Ładu.

Jednocześnie stanowczo nie zgadzamy się na przedłużenie bezcłowego importu wszelkich produktów rolno-spożywczych z Ukrainy między innymi zbóż, rzepaku, owoców, warzyw, mięsa, mleka, cukru, jaj itp. I tłumaczenia takich działań troską o zachowanie równowagi na unijnych rynkach rolnych.

Unijne regulacje narzucaja nam – polskim i uniinym rolnikom wysokie standardy jakosci i produkcji, podczas gdy produkty importowane z Ukrainy i innych krajów trzecich w tym z grupy Mercosur – nie spełniają takich samych wymogów.

Majac na uwadze nie tylko ochrone przed bankructwem polskich gospodarstw rolnych, ale i drowie konsumentow, domagamy sie wrowadzenia jednakowych zasad produkcji dla wszelkich importowanych do UE produktow, niezaleznie od mieisca ich pochodzenia.

Tym samym żądamy ścisłego egzekwowania standardow jakościowych dla produktów rolno-spożywczych wprowadzanych na rynek unijny.

Oczekujemy wiekszego wsparcia ze strony Uni Europeiskiei, aby zapewnić konkurencyjność unijnych producentów rolnych w stosunku do rolników z krajów trzecich.

Wdrażanie ambitnych celów zwiazanych z klimatem i srodowiskiem wymaga znacznego nakladu srodków. Żądamy zatem odpowiedniego wsparcia finansowego, abyśmy mogli stopniowo zmieniać nasze rolnictwo w bardziej zaawansowane technologicznie i przyjazne środowisku.

Jednocześnie postulujemy o zmniejszenie biurokraci w sektorze rolniczym i uproszczenie procedur zwiazanych z korzystaniem ze środków unijnych, tak aby proces aplikowania o wsparcie był znacznie mniej skomplikowany i czasochłonny.

Żądamy niezwłocznego uruchomienia pomocy suszowe da gospodarstw rolnych za lata 2022 i 2023, wprowadzenia możliwości odwołania się od wyników szacowania strat suszowych oraz

zmodyfikowania działania aplikacji „zgłoś szkodę rolnicza” w taki sposób, by uzyskane wyniki były zgodne bądz zbliżone do rzeczywistej sytuacji w uprawach i użytkach zielonych.

Domagamy sie realizacji inwestycji infrastrukturalnych (drogi, linie kolejowe, porty) finansowanych ze srodków Unii Europejskiej celem zwiekszenia mozliwosci eksportowych.

My, rolnicy z Warmii i Mazur wierzymy, ze istotą polityki rolnej Uni Europeiskiej jest dbanie nie tylko o zrównoważony rozwój rolnictwa, ale i samowystarczalność żywnościową oraz rentowność unijnych gospodarstw.

DIatego Unia Europejska powinna zauważyć i zdecydowanie przeciwstawić się negatywnemu wpływowi importu płodów rolnych z Ukrainy i innych krajów trzecich na dochodowosc produkcii rolnej oraz zdrowie konsumentów.

Celem Unii Europeiskie w obszarze rolnictwa powinno byc podniesienie konkurencynosci unijnego rolnictwa na rynkach swiatowych. Aby realizowac ten cel konieczne jest zwiekszenie budzetu na Wspólna Politykę Rolną i wprowadzanie skutecznych mechanizmow interwencji. Takich interwencji, które nie beda blokowały rozwoju naszych gospodarstw, ale zapewnią stabilizację wszystkich rynków rolnych oraz opłacalność produkcii.

Protesty rolników mają się odbyć w całej Polsce 24 stycznia 2024 roku między godz. 12.00 a 14.00. Hasło strajków brzmi: EUROPA = ziemia, rolnik, żywność.

(red./ fot. arch. PRW)

error: Nie kopiuj!!!