Rowerowe świętowanie Dnia Europy i wstąpienia Polski do UE

Rajd rowerowy „Dzień Europy z programami współpracy transgranicznej: Polska-Rosja i Południowy Bałtyk” potrwa od 10 do 11 maja 2019 roku.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie, transport i ubezpieczenie w trakcie wydarzenia. Uczestnicy rajdu muszą posiadać sprawny rower.

Rajd rozpocznie się od zwiedzania rezultatów projektów w Muzeum Archeologiczno-Historycznym oraz w porcie w Elblągu. Następnie przejadą na rowerach z Elbląga do Sztutowa, gdzie zaplanowano obiad. Po godzinnej przerwie uczestnicy przejadą ze Sztutowa do Krynicy Morskiej, gdzie przewidziano kolację oraz nocleg. Drugiego odbędzie się zwiedzanie portu jachtowego w Krynicy Morskiej, zmodernizowanego w ramach Programu LPR 2007-2013 oraz Południowy Bałtyk. Następnie zostanie zorganizowany rejs statkiem z Krynicy Morskiej do Fromborka. Na zakończenie uczestnicy przejadą z Fromborka do Braniewa.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 kwietnia 2019 roku (do godz. 12). Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorami wydarzenia są: Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Wspólny Sekretariat Programu Południowy Bałtyk oraz Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej „KOŁODROM”.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)