AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Rozbudowa drogi Morąg – Łukta

W zawiązku z planowaną rozbudową drogi Morąg – Łukta istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją.

W nawiązaniu do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 październik 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że 3 lutego 2021 r. została wydana, na wniosek Pana Krzysztofa Kozaka, pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie), decyzja Nr 02/21 z 03.02.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg Łukta od km 58+018,00 do km 74+840,00″. W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9.

Pragnę ponadto poinformować:

  1. Urząd przyjmuje klientów w siedzibie Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, wejście od Al. Marsz. J. Piłsudskiego w godzinach: poniedziałek – piątek 8°° — 15°°, po uprzednim umówieniu terminu poprzez kontakt: e-mailowy: katarzyna.plochocka@uw.olsztyn.pl, sekrwin@uw.olsztyn.pl, bądź telefoniczny: (89) 5232 697, (89) 5232 561.
  2. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie mogą kontaktować się za pośrednictwem platformy ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki /WMURZADWOJ/skrytka, poprzez platformę e-Obywatel https://obywatel.gov.pll ePUAP.
  3. Przy wejściu do Urzędu od strony ul. Piłsudskiego w Olsztynie ustawione są skrzynki nadawcze na składanie dokumentów. Informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu https:/Avww.gov.pl/webluw-warminsko-mazurski, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.

Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości  Izabela Sielicka-Werner

 

error: Nie kopiuj!!!