AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 Morąg – Łukta

Prawie 90 mln zł będzie kosztowała rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na dwóch odcinkach trasy Morąg – Łukta. Umowę na jej modernizację podpisano w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Droga wojewódzka 527 jest strategiczną trasą w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego (prowadzi z Olsztyna przez Łuktę, Morąg, Pasłęk, Kwietniewo do granicy z województwem pomorskim, a dalej do Dzierzgonia).

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej, bezpieczeństwa ruchu oraz stworzenie odpowiednich warunków dla komunikacji zbiorowej.
– Inwestycja jest dofinansowana głównie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, czyli jeszcze z tej perspektywy, którą obecnie finalizujemy – tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe w naszym regionie, to jesteśmy bardzo konsekwentni. Nie budujemy bowiem po dwa czy trzy kilometry w różnych zakątkach naszego regionu, ale podchodzimy do poszczególnych modernizacji kompleksowo. I to tak, by nasze dzieci nie musiały po nas poprawiać. Droga wojewódzka 527 zostanie wyremontowana praktycznie na całej jej długości. Co więcej, na niektórych odcinkach jest wybudowana na nowo. Dzięki tej inwestycji połączymy stolicę regionu z drogą krajową S7 oraz z granicą województwa pomorskiego. Chcę przypomnieć, że niedawno Komisja Europejska zatwierdziła programy regionalne na lata 2021-2027. Wśród strategicznych projektów samorządu województwa znalazła się przecież inwestycja związana z budową prowadzącej w śladzie drogi wojewódzkiej 527 ulicy Nowobałtyckiej.

Długość rozbudowywanej drogi wynosi 11,82 km (etap I: odcinek Morąg – Bramka: 5,26 km oraz etap III: odcinek Florczaki – Łukta: 6,56 km).

Zakres prac:

  • wzmocnienie podłoża gruntowego wraz z budową nowych konstrukcji nawierzchni,
  • przebudowa lub rozbudowa istniejących skrzyżowań dróg krzyżujących się z projektowaną drogą,
  • przebudowa lub budowa chodników i ścieżek rowerowych,
  • przebudowa lub budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • przebudowa lub budowa przejść dla pieszych,
  • przebudowa lub budowa miejsc postojowych, zatok autobusowych i postojowych,
  • przebudowa lub budowa obiektów inżynierskich oraz wykonanie systemu odwodnienia drogi wraz z przepustami pod koroną drogi,
  • wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego oraz urządzeń BRD,
  • wykonanie robót wykończeniowych (humusowanie, zagospodarowanie zieleni, umocnienie skarp i rowów, umacnianie i profilowanie poboczy).

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 89,3 mln zł (odcinek Morąg – Bramka: 38,4 mln zł, odcinek Florczaki – Łukta: 41,8 mln zł). Unijne dofinansowanie to kwota blisko 70 mln zł, z budżetu państwa: 8,1 mln zł. Ponad 10 mln zł pochodzi z budżetu samorządu województwa.

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma DROMOS sp. z o.o., z kolei wykonawcą robót budowlanych – STRABAG sp. z o. o.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na połowę listopada 2023 roku.

Obecnie na ukończeniu jest modernizacja drogi wojewódzkiej 527 na odcinku Olsztyn – Łukta, której łączny koszt wynosi ponad 100 mln zł. Z kolei ponad 41 mln zł kosztuje rozbudowa drogi na odcinku granica województwa – Kwietniewo.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!