Wieści z ratusza

Rozmawiali o dzikich wysypisk śmieci na półwyspie Kretowiny

W związku z licznymi sygnałami od mieszkańców i turystów ws. dzikich wysypisk śmieci na półwyspie Kretowiny, na zaproszenie Tomasza Orłowskiego, Burmistrza Morąga odbyło się spotkanie osób zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku, w którym udział wzięli: Pan Przemysław Perraud – Dyrektor Biura Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, Pan Bartłomiej Kołpuć przedstawiciel firmy Remondis Warmia – Mazury Spółka z o. o. – operatora zajmującego się odbiorem odpadów z terenów wiejskich Gminy i miasta Morąg, Pani Alicja Woronko-Braig – prezes Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Morągu – administratora Półwyspu Kretowiny, Pan Krzysztof Szpakowski – przedstawiciel Straży Miejskiej w Morągu, Pan Tomasz Faraś – Sekretarz Gminy Morągu oraz Pani Renata Strzylak – Naczelnik Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Morągu.

Podczas spotkania jednoznacznie ustalono, że odpady komunalne usuwane będą bezwzględnie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Morąg w systemie „u źródła”, tj. bezpośrednio spod adresu na jakim są wytwarzane, wobec czego bezpowrotnie odstępuje się od systemu tzw. „gniazd”, czyli nie będzie organizowanych punktów zbiorczych.

W związku z tymi ustaleniami informujemy, że na przełomie lipca i sierpnia na terenie Kretowin przeprowadzona zostanie wspólna akcja edukacyjno-kontrolna, mająca na celu sprawdzenie czy wszystkie nieruchomości są wyposażone w odpowiednie pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów, czy zostały zawarte umowy na odbiór odpadów oraz udzielane będą wyjaśnienia w sprawie prawidłowego gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych. Zwracamy się z prośbą do wszystkich właścicieli i użytkowników domków letniskowych o dopilnowanie obowiązków wynikających zarówno z ustawy jak i z regulaminu utrzymania czystości i porządku.

Kretowiny są jednym z wielu ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, do którego należy 19 gmin, jednakże jako jedyna miejscowość mierzy się z problemem „dzikich wysypisk” na tak dużą skalę. Wszystkie miejscowości rekreacyjne w regionie funkcjonują na takich samych warunkach, z taką samą częstotliwością odbioru odpadów i pomimo dużych wysiłków ze strony odbiorców odpadów, nadal często spotykamy przykre widoki.

Mamy nadzieję, że podjęta akcja edukacyjna oraz licząc na Państwa współpracę i odpowiedzialność społeczną zażegnamy problem dzikich wysypisk.

(UM Morąg/ fot. archiwum UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!