Warmia i Mazury

Rozmawiamy o żywności wysokiej jakości

Konferencja „Inteligentna Specjalizacja „Żywność Wysokiej Jakości” woj. warmińsko-mazurskiego w dobie przemian” odbędzie się 20 września 2023 roku w Olsztynie.

Konferencja jest częścią inicjatywy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pn. WAMA SMART LAB „Żywność Wysokiej Jakości”, która ma na celu aktywizację społeczności innowacyjnych podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego z sektora produkcji i przetwórstwa żywności.

Podczas konferencji porozmawiamy z ekspertami o przyszłości sektora, w kontekście rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji, zaprezentujemy najciekawsze rozwiązania opracowane przez lokalnych producentów żywności.

Przedstawimy nową perspektywę finansową: Horyzont Europa i Polska Wschodnia. Dodatkowo podczas konferencji odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i lokalnych przedsiębiorców.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 września 2023 roku na adres mailowy: zywnoscwim@enkyconsulting.com.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.zywnoscwim.pl/

HARMONOGRAM KONFERENCJI:  
10:00 – 10:10 Przywitanie gości i otwarcie konferencji
– Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
10:10 – 10:30 Podsumowanie projektu „WaMa Smart Lab Żywność Wysokiej Jakości”
– Dorota Kopeć, z-ca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– Marcin Dominiak JP Weber
10:30 – 11:00 Wspieranie innowacyjności i współpracy między przedsiębiorstwami przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców
– Magdalena Osińska, dyrektor Działu Prawnego, Polska Federacja Producentów Żywności
11:00 – 11:20 Rozwój innowacyjności Miodów Wowka w obszarze Inteligentnej Specjalizacji „Żywność Wysokiej Jakości”
– Marek Molęda, Miody Wowka
11:20 – 11:45 Rewolucja technologiczna związana z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w produkcji i przetwórstwie żywności
– dr hab. inż. Leszek Chmielewski, Katedra Sztucznej Inteligencji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
11:45 – 12:15 Wsparcie sektora produkcji i przetwórstwa żywności przez Komisję Europejską w kontekście Zielonego Ładu i Strategia Farm to Fork
– Magdalena Gajdzińska, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej w Brukseli
12:15 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:15 Nowa perspektywa finansowania publicznego z wykorzystaniem środków UE na szczeblu krajowym i Europejskim (Horyzont Europa i Polska Wschodnia)
– Bożena Podlaska, Dział Krajowego Punktu Kontaktowego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (TBC)
13:15 – 13:30 Sieć „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury”
– Jarosław Sarnowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
13:30 – 13:40 Future FoodS: Partnerstwo na rzecz rozwoju zrównoważonej produkcji, przetwórstwa, dystrybucji i konsumpcji żywności
– Iwona Kieda, Tomasz Jeliński, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
13:40 – 15:00 Panel dyskusyjny „Czy nowe technologie są szansą czy zagrożeniem dla producentów regionalnej, tradycyjnej żywności?”
• dr inż. Aleksander Surażyński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
• dr hab. inż. Leszek Chmielewski, Katedra Sztucznej Inteligencji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
• Tomasz Piłat – prezes LGD Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
• Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, CoopTech
• Tomasz Kuś, Bastion Smaku
• Michał Mądry, Foodtech.ac
moderacja Marcin Dominiak JP Weber
15:15 Networking
Będzie okazją do bezpośrednich rozmów z prelegentami i do nawiązania relacji między firmami i instytucjami z sektora B+R z województwa warmińsko-mazurskiego.

Aby wziąć udział w Konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: Konferencja dla Liderów Inteligentnej Specjalizacji „Żywność Wysokiej Jakości” | Żywność Warmii i Mazur (zywnoscwim.pl).

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!