Rozmowy o dziedzictwie kulturowym Warmii i Mazur

Spotkanie, które odbędzie się 6 czerwca 2019 w Wojewódzkiej Bibliotece w Olsztynie, poświęcone będzie 90-lecie szkół polskich na południowej Warmii.

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego, pragnąc uhonorować w sposób szczególnych pamięć o szkołach polskich, o nauczycielach, uczniach, harcerzach oraz przybliżyć obecnym mieszkańcom trudne losy Polaków z dawnych Prus Wschodnich, ustanowił rok 2019 rokiem 90-lecia szkół polskich na Warmii i Mazurach.

Pod koniec 1928 roku rząd pruski przyjął „Ordynację dotyczącą uregulowania szkolnictwa dla mniejszości polskiej w państwie pruskim” zezwalającą na zakładanie i prowadzenie prywatnych, katolickich szkół z polskim językiem wykładowym.

Wcześniej, gdyż w roku 1919 i 1920 również powstały szkoły polskie i przedszkola aż w 19 miejscowościach na mocy decyzji Plebiscytowej Komisji Międzysojuszniczej. Natomiast w latach 1929-1939 powstało szesnaście szkół – piętnaście na Warmii i jedna na Mazurach. Były to małe placówki o niewielkiej liczbie uczniów, zatrudniające po jednym nauczycielu. Wszystkie szkoły stały się ważnymi ośrodkami polskiej kultury i tożsamości narodowej. We wsiach gdzie szkoły polskie powstały zaistniały też polskie przedszkola zwane ochronkami a także harcerskie drużyny.

Podczas czwartkowego spotkania (z cyklu Rozmowy o dziedzictwie kulturowym Warmii i Mazur) dr hab. prof. UWM Izabela Lewandowska omówi postać Józefa Malewskiego – współzałożyciela szkoły polskiej w Jarotach. Z kolei mgr Radosław Batożyński poprowadzi panel wspomnień o organizatorach szkolnictwa polskiego, nauczycielach i uczniach tamtego okresu.

Początek wydarzenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (ul. 1-go Maja 5, sala 202) o godz. 14.

(wwim)