Rozmowy o jednej z inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur

Bezpłatna konferencja „Przemysł drzewno-meblarski na Warmii i Mazurach – Perspektywy inteligentnej specjalizacji”, która odbędzie się 17 czerwca 2019 roku w Olsztynie, skierowana jest do przedstawicieli firm związanych z branżą meblarską oraz produkcją i przetwórstwem drewna.

Wśród zaproszonych prelegentów są goście z Polski i z zagranicy, którzy przedstawią swoje doświadczenie zarówno w zakresie innowacyjności, budowania marki, jak i ekspansji na rynkach poza unijnych.

Podczas wydarzenia odbędą się również warsztaty grup fokusowych, których celem jest wzmocnienie dialogu i współpracy, poprzez wspólną identyfikację potrzeb badawczych i technologicznych przedsiębiorstw. Przedstawione zostaną również pomysły i koncepcje projektowe, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach środków unijnych perspektywy 2014-2020, ze szczególnym naciskiem na RPO WIM 2014-2020.

Planowane jest również wypracowanie założeń planu działań dla poszczególnych specjalizacji. Grupy fokusowe mają za zadanie wypracować swoje stanowiska w następujących obszarach:
1. Budowanie i promocja marki na rynku krajowym i zagranicznym;
2. Czy automatyzacja i cyfryzacja są rozwiązaniem na problemy kadrowe branży?;
3. Design – nowe rozwiązania materiałowe i produktowe.

Organizatorem wydarzenia jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, partnerem – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli. Konferencja jest objęta patronatem honorowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Warszawie.

Początek konferencji, która odbędzie się w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie (ul. Jagiellońska 91A), o godz. 10.

Do pobrania:
1. Wniosek zgłoszeniowy
2. Agenda spotkania

(wwim)