Warmia i Mazury

Rozmowy o poprawie środowiska w gminach

Trwa rejestracja na Ekogmina 2020 „III Forum Praktyków – Zrównoważone zarządzanie gospodarką wodno-kanalizacyjną w gminach”, które odbędzie się od 23 do 25 września 2020 roku w Mrągowie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Konferencja Ekogmina 2020 to wyjątkowe spotkanie umożliwiające wymianę wiedzy i opinii praktyków oraz ekspertów polskiej branży wod-kan, a także osób zaangażowanych w poprawę środowiska w gminach.

Przyjęta przez sejmik województwa warmińsko-mazurskiego strategia rozwoju społeczno-gospodarczego zakłada, że zasobność regionu będzie zależała od postępu w trzech podstawowych dziedzinach gospodarczych: rolnictwie, gospodarce turystycznej i przemyśle o technologiach przyjaznych środowisku. Rozwojowi tych dziedzin służą fundusze Unii Europejskiej wykorzystywane przez województwo.

Podczas spotkania zostaną omówione najnowsze technologie przyjazne środowisku, które znacząco wpływają na poprawę środowiska w poszczególnych gminach. Jak się okazuje problemy odorów, rekultywacji zbiorników czy odpadów szczególnie dotyczą miejscowości atrakcyjnych turystycznie.

Podczas bloku branżowego zostaną przedstawione problemy i możliwości eksploatacji, utrzymania i rozwoju sieci wod-kan. Swoimi doświadczeniami podzielą się przedstawiciele gmin, które sięgnęły  po środki unijne i zmodernizowały swoje obiekty. Zostaną również omówione tematy związane z przebiegiem procesu inwestycji, oszczędnościami w oczyszczalniach, odzyskiwaniem wody i organizacji zlewni. Uczestnicy zapoznają się z możliwościami finansowania przez NFOŚiGW. W panelu dyskusyjnym ważnym tematem będzie ponadto eksploatacja w dobie kryzysu.

Z kolei w bloku środowiskowym organizatorzy zaprezentują działania jakie powinna podjąć gmina dla czystej ziemi, powietrza i wody. Nie zabraknie także najważniejszych tematów dotyczących gospodarki odpadami, kompostowni, ekosystemów, rekultywacji zbiorników czy przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym. Czysta ziemia, powietrze i woda to też filary Manifestu Klimatycznego, którego ekspertów nie zabraknie w Mrągowie.

Konferencja „Ekogmina 2020” to również warsztaty. Pierwszy z nich dotyczyć będzie procesu inwestycyjnego od pozyskania środków po współpracę z wykonawcą. Kolejny warsztat odbędzie się w innowacyjnej formule – gry strategicznej. Skupi się przede wszystkim na rozpoznaniu zagrożeń związanych z ochroną środowiska.

Przewidziano ponadto wizytę  studyjną na zmodernizowanych obiektach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który w tym roku został partnerem strategicznym wydarzenia.

WIĘCEJ INFORMACJI:
– Zobacz program konferencji
– Rejestracja

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!