Rozmowy o rozwoju przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach

Konferencja „Inteligentny Rozwój Warmii i Mazur”, którą organizuje samorząd województwa, odbędzie się 2 października 2019 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września.

Wydarzenie poświęcone będzie wymianie doświadczeń i poglądów przedstawicieli świata nauki, biznesu oraz samorządu województwa na temat rozwoju przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach.

Poruszone zostaną kwestie zmian w koniunkturze gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego i ich wpływu na sektor przedsiębiorczości, wyzwań stojących przed firmami z naszego regionu, możliwości wsparcia przedsiębiorstw funduszami Unii Europejskiej na lata 2021-2027, a także zasad identyfikacji kolejnych inteligentnych specjalizacji województwa.

Podczas spotkania na uczestników konferencji czeka również sesja panelowa, podczas której podyskutować będzie można o tym jak przyszłość gospodarki wpłynie na rozwój przedsiębiorstw z Warmii i Mazur.

Udział w wydarzeniu należy potwierdzić do 25 września 2019 r. na adres e-mailowy rot@warmia.mazury.pl lub faks (89) 521 93 09, poprzez przesłanie uzupełnionego formularza uczestnictwa. Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkie informacje o konferencji można uzyskać pod numerem telefonu 0-89 521-93-14.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna.

Do pobrania:
Agenda spotkania
Formularz zgłoszeniowy

(wwim)