Rozpoczęła się termomodernizacja szpitala

Trwa termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Morągu Spółka z o.o. (budynku głównego i pawilonu szpitala) wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz instalacja, uruchomienie i konfiguracja systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych szpitala.

Jak mówi Ewa Michałowska, prezes morąskiego szpitala, celem projektu jest głęboka kompleksowa termomodernizacja budynków publicznych w Gminie Morąg,  poprawa warunków technicznych dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawy atrakcyjności miejscowości; poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wdrożenie usprawnień z zakresu zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym.

Zakres robót obejmuje w szczególności m.in.: budynek główny szpitala: elewacja budynku z tynku termoizolacyjnego, ocieplenie przegród budynku, wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami okiennymi, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.), modernizacji instalacji wentylacyjnych, wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne, demontaż komina i maszynowni, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego dróg ewakuacyjnych; pawilon szpitalny: ocieplenie przegród budynku, częściowa wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.), modernizacji instalacji wentylacyjnych, wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne, wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego dróg ewakuacyjnych, docieplenie ścian budynku, instalacja kolektorów słonecznych.

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie: 9 478 793,34 zł. Wartość całego projektu po przetargu na roboty budowlane: 11 579 249,62 zł (w tym roboty budowalne: 11 227 071,62 zł).  Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowlane „WITKA” Sp z. o.o. z Olsztyna.

Koszty kwalifikowalne zgodnie z umową o dofinansowanie wynoszą: 9 206 164,76 zł. Przyznane dofinansowanie stanowi 84,99% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kwota dofinansowania: 7 824 319,43 zł.

Termin realizacji: 31.07.2021 r.

Podczas listopadowej sesji Rada Miejska w Morągu wyraziła zgodę na 400 000 zł. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

– Szpital Miejski w Morągu Sp. z o. o. jest spółką ze 100% udziałem gminy realizującą zadanie — opieka zdrowotna. Obecnie Spółka realizuje zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu”. Podwyższenie kapitału zakładowego jest to wkład własny do w/w zadania, które jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 7 824 319 złotych – napisał w uzasadnieniu do projektu uchwały Burmistrz Morąga, Tadeusz Sobierajski.

To nie jedyne wsparcie dla morąskiego szpitala zapewnia burmistrz.

– Wsparcie szpitala polega na zapewnieniu w budżecie Gminy Morąg wkładu własnego dla projektu w odniesieniu do robót budowalnych, które łącznie wynoszą 3 667 153,74 zł – mówi Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

(red./fot. dw)