AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Rozpoczęły się kontrole autobusów szkolnych

Rozpoczął się rok szkolny, a wraz z nim kontrole autobusów dowożących dzieci do szkół. Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi kontrole w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Na co zwracają uwagę inspektorzy ITD i jakie zasady, w tym sanitarne, powinny obowiązywać w przewozach szkolnych – o tym w trakcie briefingu w Lesznowoli mówili Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur oraz Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego prowadzą kontrole autobusów szkolnych przez cały rok, jednak w pierwszych tygodniach roku szkolnego działania te są zintensyfikowane.

Kontrole obejmują kilka aspektów, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo podróżujących dzieci. Inspektorzy sprawdzają czy kierowcy są trzeźwi, czy posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia autobusu, czy pojazdy są sprawne technicznie. Niestety, z naszych obserwacji wynika, że stan techniczny autobusów szkolnych, jest gorszy niż chociażby kontrolowanych w okresie wakacyjnym autokarów wycieczkowych – mówił Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Niesprawny układ kierowniczy i hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych, uszkodzona konstrukcja pojazdu, zużyte opony, brak ważnych badań technicznych – to tylko część z listy nieprawidłowości, które w trakcie ubiegłorocznych kontroli stwierdzali inspektorzy ITD. W pierwszych tygodniach ubiegłego roku szkolnego sprawdzono 1442 autobusy szkolne. Inspektorzy zatrzymali 151 dowodów rejestracyjnych i wycofali z ruchu 39 autobusów.

Stan techniczny autobusów szkolnych nie powinien budzić żadnych zastrzeżeń, dlatego Inspekcja, zarówno w ramach działań własnych, jak i na wniosek rodziców, opiekunów, dyrektorów szkół będzie zwracała uwagę na bezpieczeństwo najmłodszych dojeżdżających autobusami szkolnymi. W tym roku, ze względu na czas pandemii, poprosiłem również Inspekcję, aby w trakcie kontroli w ramach działań prewencyjnych inspektorzy zwracali uwagę, czy przestrzegane są zasady sanitarne – podkreślił w trakcie briefingu Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

W szkolnych przewozach autobusowych, w związku z pandemią Covid -19, obowiązują zasady analogiczne, jak w transporcie publicznym.

Wszyscy pasażerowie, kierowcy i przedsiębiorcy powinni przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z pojazdów transportu zbiorowego w trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2. Jestem przekonany, że dzieci w szkole będą bezpieczne, jeśli rodzice i pracownicy szkół będą rozważnie postępować i przestrzegać regulaminów oraz procedur. To ważne by zarówno rodzice jak i nauczyciele propagowali wśród dzieci odpowiednie zasady sanitarne – powiedział Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.

W trakcie prowadzonych dziś kontroli autobusów szkolnych dowożących dzieci do placówki edukacyjnej w Lesznowoli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uczestnicy briefingu zaapelowali również do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu szkół, przepisową jazdę i stosowanie się do ograniczeń prędkości.

Inspekcja Transportu Drogowego dbając o bezpieczeństwo uczniów, równolegle z czynnościami kontrolnymi, prowadzi działania edukacyjne. Na stronie internetowej GITD, cyklicznie udostępniane są materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, z których mogą korzystać uczniowie i placówki edukacyjne.

(GITD)

error: Nie kopiuj!!!